11/06/2015

Un cop de mà!


Un apunt de sintaxi: a i en, preposicions de lloc


Per introduir un coplement de lloc, es poden utilitzar les preposicions a o en.


Per saber quina s'ha d'utilitzar, cal mirar si el verb és de direcció o de moviment o si es tracta d'un verb de situació o repòs.

1. Amb verbs que indiquen moviment, s'utilitza la preposició a:

Demà anirem a la muntanya.

Si l'expressió de lloc comença amb un demostratiu, amb un numeral o amb els indefinits un o algun, es fa servir indistintament a o en:

Vam arribar a/en una esplanada. Puja a/en aquell turó.

2. Amb verbs de situació o repòs, en general, es fa servir en:

Han de dormir en llits separats.

Però si l'expressió de lloc comença per l'article determinat es fa servir a:

Han de dormir al llit gran.

Si l'expressió comença amb aquest, aquell…, amb un numeral, amb un o algun, també es pot usar en.

3. Davant de topònims de llocs figurats sense article s'escriu sempre a:

Anirem a Andorra.
Enguany hi ha molts alumnes a primària.

                                             
                                                Amb la col·laboració de:
* Extret de la revista Un cop de mà! núm. 31 CNLV