2/27/2015

Un cop de mà!

Va d’Internet!


Com cada divendres —espero poder mantenir aquesta afirmació—  Un cop de mà! ens ajuda a l’hora de parlar i escriure bé en català.

Seguim, doncs, amb la darrera entrada en què parlava d’Internet per deixar-vos aquestes indicacions que el Consorci per a la Normalització Lingüística ha publicat fins a la data:

-  No hem de confondre entre l’adreça electrònica (a/e) i el correu electrònic (c/e). L’adreça d’origen o destinació de missatges que s’enviaran per correu electrònic. És a dir, si volem enviar un missatge per correu electrònic, ens caldrà conèixer quina adreça electrònica té el destinatari.

-  Des de l’inici, per a la paraula Internet, atès el caràcter únic d’aquesta xarxa de xarxes, s’ha imposat la grafia majúscula.  És com si ens trobéssim davant d’un nom propi, és a dir, d’un nom que es refereix a un objecte singularitzat. 

Ara bé, actualment també la podem trobar escrita amb minúscula, sobretot en els mitjans de comunicació i en el si de la mateixa xarxa, que tracten el nom com un nom comú, un mitjà més entre d’altres, com ara la televisió, el telèfon i la ràdio.

-  El llibre editat en suport digital amb contingut de text, imatge o so que requereix mitjans informàtics per a ser reproduït s’anomena llibre electrònic o llibre digital (ambdós són correctes). Cal evitar l’anglicisme e-book.

-  Twitter (pronunciat amb vocal neutra) és la marca comercial de la xarxa social que permet enviar i llegir missatges de text breus (màxim 140 caràcters). A partir d’aquest nom hem anat sentint les paraules tuit, tuitejar (o tuïtejar) i tuitaire, que en català es consideren poc adequades, perquè s’han format sobre un nom propi de base no catalana. Les formes equivalents en català són piulet o piulada, piular i piulador.


- El web o la web? Quan la paraula web fa una funció adjectiva i acompanya els substantius lloc o pàgina, el gènere és masculí en el primer cas (un lloc web poc conegut) i femení en el segon (la pàgina web institucional).