4/02/2015

Un cop de mà.


Un cop de mà! VA DE GERUNDI.


El gerundi s'utilitza per expressar accions simultànies o anteriors respecte al temps del verb principal.Els usos correctes són:

  • Acció simultània: Nicole condueix maquillant-se i parlant pel mòbil.
  • Acció anterior, sovint equivalent a "si+verb" en forma personal: Conduint així, s'estavellerà amb el cotxe.

Errors més comuns en l'ús del gerundi, que no s'ha de fer servir per:

  • Expressar una conseqüència de l'acció del verb principal. En general, es pot detectar fàcilment perquè l'acció que expressa el gerundi és posterior a la del verb principal. Incorrecte: Es va presentar el cicle de Teatre del Monumental tenint molt d'èxit. Correcte: (…) i va tenir molt d'èxit.

  • Determinar un nom, com si fos un adjectiu. Aquest ús del gerundi equival a un adjectiu o a una oració de relatiu adjectiva. Incorrecte: Sol·liciteu la circular notificant l'augment de taxes. Correcte: (…) que notifica l'augment de taxes.

  • Expressar una qualitat inherent. Aquest ús del gerundi equival a una oració copulativa (i+ser). Incorrecte: El certamen de novel·la negra té una llarga tradició, essent del més visitats de la comarca. Correcte: (…) i és dels més visitats de la comarca.

Amb la col·laboració de: