1/15/2016

Un cop de mà!


Un apunt de sintaxi

Li en lloc de hi i una web d'interès.És freqüent trobar el pronom li que faci referència a éssers inanimats, com és aquest cas:

Li he dedicat molt temps, a aquest assumpte.

El pronom li (i el plural els) no és el més adequat per substituir un complement indirecte inanimat (un cotxe, una casa), un complement preposicional o un complement circumstancial de lloc. És millor i més usual fer servir el pronom hi.

Així no direm:

-Avui li he posat les cadenes (al cotxe).
-Al seu contracte cal sumar-li les primes pels partits guanyats.
-El Jordi li va dedicat tota la vida (al negoci).


sinó:

-Avui hi he posat les cadenes.
-Al seu contracte cal sumar-hi les primes pels partits guanyats.
-El Jordi hi va dedicar tota la vida.

Observeu que, en canvi, usaríem el pronom li a éssers animats (persones, animals o coses personificades):

-El Jordi li va dedicat tota la seva vida (a la seva dona).I, si us agrada la poesia, trobareu del tot interessant aquest enllaç que us conduirà al Diccionari de divisió sil·làbica, que conté, a més a més, informació sobre la formació del plural i del femení de les paraules que recull.

Amb la col·laboració de:


*Extret de la revista Un cop de mà!, núm. 19-50, del CNLV.