1/22/2016

Un cop de mà!

El comentari lèxic

Sentir / Escoltar

No confonguem aquests dos verbs, que tenen un matís de significat diferent.

Sentir vol dir "percebre un so" (fet involuntari). Una persona que tingui el sentit de l'oïda (que hi senti) sentirà una cosa encara que no vulgui: un crit, un soroll, un cop de porta, música de fons, etc.
En canvi, escoltar és una acció voluntària. Vol dir "parar atenció". Una persona escolta alguna cosa perquè està atenta i té desig de fer-ho: un conte, una altra persona, la ràdio, una cançó, una lliçó, etc.


—Que no em sents? T'he dit que apaguis la ràdio!
—Si que et sento, perquè prou que crides, però estic escoltant un programa que m'agrada molt.

—No has sentir un soroll?
—No, jo no he sentit res!
—A veure… Calla i escolta.

El desvetllamots

Sovint sentim a dir quan algú ens crida fort a l'orella: "Ai, que m'estàs deixant sord". I és ben bé una llàstima que fem servir dos verbs quan en tenim un, el verb eixordar, ben genuí, per expressar el mateix. Convé, doncs, recuperar aquesta paraula.

Amb la col·laboració de:*Extret de la revista Un cop de mà. Núm. 56 del CNLV.