3/06/2015

Un cop de mà!

Un cop de mà! Va de lèxic.


La majoria de les vegades que utilitzem una expressió incorrecta és perquè calquem del castellà. Aquí teniu vuit expressions que convindria revisar (tot i que una és un gal·licisme):


  • La locució adverbial el més aviat possible no és correcta. Els mots més i aviat són adverbis i no admeten article, però sí la seva construcció amb la preposició a: Al més aviat possible.  Amb tot, hi ha altres expressions més genuïnes que expressen la idea de rapidesa: tan aviat com sigui possible, com més aviat millor o tan aviat com es pugui..


  • La locució en base a no és correcta. Cal, doncs, substituir-la  per altres solucions com ara d’acord amb, partint de, basant-se en, segons o a partir de.


  • L’expressió sempre i quan no és correcta en català. És un calc literal del castellà "siempre y cuando". La construcció correcta és sempre que, i expressa una condició: Hi anirem demà, sempre que no plogui.


  • La paraula guixeta no és correcta. És un gal·licisme que se sent molt. Només són correctes les paraules taquilla: lloc on es venen bitllets al públic, o armariet: petit armari d’unes instal·lacions esportives o de la feina on guardem els nostres estris i objectes personals.  • L’expressió al respecte com a sinònima de respecte a això, sobre això, pel que fa a això no és correcta. Per exemple: en lloc de dir  "personalment, no tinc res a dir al respecte" es pot fer servir el pronom feble hi: Ja n’hem parlat molt, d’aquest tema. Personalment, no hi tinc res a dir. Cal no confondre la locució incorrecta al respecte que acabem de veure amb el substantiu respecte precedit de la contracció de la preposició a amb l’article el: No li faltis al respecte.


  • El verb recolzar utilitzat en sentit figurat com a donar suport és incorrecte. Només és correcte en sentit físic: Va caure perquè s’havia recolzat en una barana rovellada. O sigui que les mesures no es recolzen; utilitzarem: donar suport a o fer costat a.

  • L’expressió en el defecte, traduïda literalment del castellà  "en su defecto" no és correcta. Hi ha diverses formes equivalents: si no n’hi ha, quan no se’n tingui, si de cas hi manca, si no hi és o si no és possible.


  •  Les locucions "al cap", "a fi de comptes" o "a la fi" no són correctes. Cal substituir-les per al cap i a la fi, al cap i a l’últim, al capdavall o fet i fet. Per exemple: Al cap i a la fi, no en traurem res.                                   Amb la col·laboració de: