10/02/2015

Un cop de mà!


Va de lèxic: correcte o incorrecte?
Verbs acabats en –onar

En català hi ha verbs com pressionar succionar formats a partir dels noms pressió succió que són correctes. Paral·lelament se n’han format d’altres que, per contra, són considerats incorrectes perquè ja hi havia un altre verb existent més curt. 

És el cas de:

Ocol·lisionar Pcol·lidir (també xocar topar)
Odecepcionar Pdecebre
Oexplosionar Pexplotar, esclatar / fer explotar, fer esclatar
Opol·lucionar Ppol·luir
Orecepcionar Prebre
Otensionar Ptensar
Otraïcionar PtrairPosar / Ficar

Posar i ficar són verbs molt semblants però no sinònims. És important distingir-ne el significat per utilitzar-los correctament.

El verb posar s'utilitza en el sentit de ‘fer que alguna cosa o algú sigui o estigui en un lloc determinat on no era, en una nova posició, en un nou estat’.
P Posar un llibre a l'armari. P Posar un policia a la porta.
P Posar la corretja al gos. P Posar la data a una carta.

El verb ficar vol dir específicament ‘fer entrar dins un lloc’.
P Ficar la clau al pany. P Ficar els peus a l'aigua.
P Ficar els caramels a la butxaca. PFicar-se al llit.

Convé, doncs, no utilitzar ficar en comptes de posar:
O Ficar l'olla al foc. P Posar l'olla al foc.
O Ficar una coma en un escrit. P Posar una coma en un escrit.Caixa / Capsa
Una idea feta amb tres caixes.


Parlem de la diferència entre caixa i capsa, que sovint sol causar confusió. D’una banda, la capsa designa un receptacle de cartó, de llauna, de fusta, de vori, etc., de forma variable, més aviat petit, amb una tapa solta o agafada, destinat a guardar o transportar diferents objectes.

Exemples: capsa de llumins, capsa de bombons, capsa de sabates, capsa de píndoles, capsa d’aquarel·les

De l’altra, la paraula caixa designa un receptable de dimensions relativament grans, fet de matèria sòlida, generalment de fusta, amb tapa o sense, que s’empra per guardar-hi objectes o embalar-los per al transport.

Exemples: embalar els mobles en caixes, una caixa de llibres, una caixa de taronges, una caixa d'eines...


*Extret de la Revista Un cop de mà! Núm.50-52 CNL DEL VALLÈS ORIENTAL

                                                Amb la col·laboració de: