10/16/2015

Un cop de mà!


Un apunt de sintaxi

 Ell, ella, ells, elles
Sovint fem servir aquests pronoms personals forts quan no van referits a persones. Hi ha diferents recursos per evitar aquest ús.Si la preposició de els precedeix, es poden evitar fent servir el pronom en.

Incorrecte: Facultar el president per a la signatura d’aquest conveni i la resolució dels compromisos que d’ell es derivin.

Correcte: Facultar el president per a la signatura d’aquest conveni i la resolució dels compromisos que se’n derivin.

Quan els precedeixen altres preposicions, sovint es pot utilitzar el pronom hi.

Incorrecte: La llei i totes les disposicions en ella especificades han de ser (...).

Correcte: La llei i totes les disposicions que s’hi especifiquen han de ser (...).

A vegades, també, es pot utilitzar un pronom relatiu.

Incorrecte: Quatre candidatures aspiren a les eleccions. Dues d’elles es disputaran el Govern.


Correcte: Quatre candidatures aspiren a les eleccions, dues de les quals es disputaran el Govern.

                                       Amb la col·laboració de:
* Extret de la Revista Un cop de mà! Núm. 53. CNL.