10/09/2015

Un cop de mà!


Avui, va de sintaxi.Verbs que poden ser transitius i intransitius.

Alguns verbs, segons el significat, poden ser transitius (no porten preposició) o intransitius (porten preposició). Per exemple:

Cessar

Ús transitiu: posar fi a una cosa.
Exemple: El ponent ha cessat fa una estona.

Ús intransitiu: tenir fi, dimitir un càrrec.
Exemple: Cessarà en el càrrec dilluns.

Atendre

Ús transitiu: tenir en compte alguna cosa, prestar atenció a algú, satisfer, pagar una quantitat que es deu.
Exemple: No atén les nostres sol·licituds.

Ús intransitiu: fer atenció a alguna cosa.
Exemple: No atén mai a l’explicació de la professora.

Interessar

És transitiu quan significa associar, concernir o afectar, però amb el significat de suscitat interès, es pot usar com a transitiu o com a intransitiu.
Exemple: Això no interessa l’auditori; però també: Això no interessa a l’auditori.

Dubtes en l’ús dels verbs afectar i preocupar

Afectar (Alguna cosa produir, una alteració, un efecte qualsevol en una altra.)

Ús intransitiu incorrecte:
Exemple: La decisió de la Junta afectarà al desenvolupament del pla.
Ús transitiu correcte:
Exemple: La decisió de la Junta afectarà el desenvolupament del pla.

Preocupar (Un temor, una sospita, ocupar, absorbir l’ànim d’algú.)

Ús intransitiu incorrecte:
Exemple: Li preocupa molt la sort que pugui tenir el seu fill.
Ús transitiu correcte:

Exemple: El preocupa molt la salut del seu fill.

                                                Amb la col·laboració de:
* Extret de la Revista Un Cop de Mà! Núm.24-25 CNL DEL VALLÈS ORIENTAL